สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อมูลการใช้ลิฟต์เบื้องต้น

ข้อมูลการใช้ลิฟต์เบื้องต้น

BASIC FUNCTION

  1. 1.             Safety Drive Operation

ในกรณีระบบไฟฟ้าเกิดทำงานผิดพลาดเป็นผลให้ระยะ ระหว่างตัวผู้โดยสารและระดับชั้น ของอาคารมีค่ามากกว่า 125 มิลลิเมตร ขณะที่ลิฟต์จอดอยู่เมื่อเกิดเหตุดังกล่าวแล้ว ระบบการทำงานของลิฟต์ระทำให้ระบบ Safety Drive ทำงานโดยวิ่งด้วยความเร็วต่ำ จนกระทั้งลิฟต์มาจอดชั้นที่ใกล้ที่สุด ประตูก็จะเปิดแล้วระบบการทำงานของลิฟต์ก็จะกลับอยู่สภาวะเดิมคือการใช้งานได้ตามปกติ

  1. 2.             Safety  return Device

การทำงานของประตูลิฟต์จะขับเคลื่อนด้วย AC Motor แต่ถ้าประตูที่กำลังปิดนั้น  เกิดมีเศษวัสดุขวางประตูหรือนิ้วมือผู้โดยสารไปขัดที่ประตูทำให้ประตูไม่สามารถปิดได้ระบบ Safety Return จำทำให้ประตูเปิดก่อน จึงทำให้ไม่เป็นอันตราย และ AC Motor ก็ไม่เสียหายด้วย

  1. 3.            Mischief  Prevention Function

เมื่อปุ่มกดในตู้โดยสารมีการกดปุ่มหมายเลขชั้นถึง  80%  ของจำนวนปุ่มหมายเลขชั้นทั้งหมดในขณะที่เวลานั้นจำนวนผู้โดยสารในตู้ไม่ถึง  20% ของน้ำหนักที่ตู้รับได้ การทำงานโดยไมโครคอมพิวเตอร์ของระบบลิฟต์ จะสั่งให้ปุ่มกดนั้นยกเลิกหมายเลขชั้นดังกล่าวทั้งหมด หลังจากที่ลิฟต์ไปได้บริการชั้นที่ใกล้ที่สุดแล้ว เหตุผลคือขณะที่น้ำหนักผู้โดยสาร ไม่ถึง 20% นั้นจะเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะกดปุ่มหมายเลขชั้นจำนวนมากขณะนั้น นอกจากจะกดเล่นหรือกดพลาด ประโยชน์คือ ประหยัดพลังงานได้

 

  1. 4.            Automatic Operation Of Lights and Ventilation Fan

แสงสว่างและพัดลมระบายอากาศในตู้ลิฟต์โดยสารจะหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัติเมื่อลิฟต์ไม่มีการใช้งานติดต่อกันนานๆ โดยอัตโนมัติ โดยทั่วไปจะตั้งไว้ที่ 3 นาที ถึง 30 นาทีAutomatic Operation Of Lights and Ventilation Fan

 

  1. 5.             Automatic Door Closing Time Control

เวลาในการเปิด-ปิด ประตูของลิฟต์ “SANYU” รุ่น VVVF โดยปกติเวลาในการปิดประตูในสภาวะต่างๆจะเป็นดังนี้

            ประตูเปิดนาน 2 วินาที แล้วปิดในกรณีนี้เรียกลิฟต์จากปุ่มกดในตู้โดยสาร

            ประตูเปิดนาน 3 วินาที แล้วปิดในกรณีเรียกลิฟต์จากปุ่มกดหน้าชั้น

            ประตูเปิดนาน 5 วินาที แล้วปิดในกรณีลิฟต์ STARTING FLOOR

           

FUNCTION & OPERTION

FUNCTION & OPERTION * ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ในอาคาร ระบบลิฟต์จะทำงานดังนี้

  1. 1.            ในขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้อาคาร ลิฟต์ทุดตัวที่กำลังทำงานอยู่จะเคลื่อนที่วิ่งตรงมาจอด ที่ชั้น LOBBY หรือชั้นที่ได้กำหนดไว้โดยไม่หยุดชั้นใด (ความเร็วสูง)
  2. 2.            เมื่อลิฟต์ทุกตัววิ่งลงมาที่ชั้น LOBBY หมดแล้วลิฟต์ทุกตัวจะเปิดประตูออกเพื่อให้ผู้โดยสารในลิฟต์ออกมาอย่างปลอดภัย แล้วหยุดเครื่องทั้งหมด

หมายเหตุ         1. ผู้ซื้อต้องเตรียมสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินไฟไหม้อาคาร แล้วเดินสายสัญญาณไปยังห้องเครื่องลิฟต์ เพื่อเชื่อต่อกับระบบ Fire Emergency Operation

  1. 3.            Fire Switch สำหรับเปิดระบบ Fire Emergency Operation แบบ ON- Fire Emergency Operation* ในกรีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ในอาคาร ระบบ Fire Service Operation ซึ่งประกอบด้วยสวิทซ์ 3 ตำแหน่ง  Manual –Alarm ON และ Manual Alarm By Pass ซึ่งจะติดอยู่บริเวณ LOBBY ชั้นล่างสุดของอาคาร ระบบ Fire Service Operation นี้จะเชื่อมต่อกับระบบแจ้งสัญญาณเพลิงอัตโนมัติของอาคารเมื่อเปิดระบบ  Fire Service Operation แล้วระบบลิฟต์จะทำงานดังนี้
    1. 1.            ใบตำแหน่ง “AUTMATIC” ลิฟต์จะทำงานไปตามปกติและเมื่อได้รับสัญญาณจากระบบแจ้งสัญญาณเพลิงอัตโนมัติของอาคาร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้อาคารลิฟต์จะทำงานดังนี้          

1.1    ยกเลิกการเรียกที่หน้าชั้น และหยุดรับ-ส่ง ของลิฟต์ทั้งหมด

1.2    บังคับลิฟต์ให้วิ่งกลับมายัง LOBBY ชั้นล่างสุดของอาคารโดยไม่หยุด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view