สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

คำแนะนำในการแก้ปัญหาเมื่อลิฟต์ขัดข้องหรือกรณีฉุกเฉิน

 

                  เพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุด  ในขณะที่ลิฟต์เกิดขัดข้อง  หรือขณะเกิดเพลิงไหม้  หรือแผ่นดินไหว  จะต้องมีการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ  เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง  ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้เพื่อให้ผู้ควบคุมและรับผิดชอบการใช้งานลิฟต์หรือผู้โดยสาร  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับกรณีฉุกเฉินหรือขัดข้อง

                  1.   เมื่อลิฟต์ไม่วิ่ง

                        (1)  กดปุ่ม “OPEN” ที่แผงบังคับภายในลิฟต์ให้ประตูเปิดออก เพื่อให้ผู้โดยสารออกจากลิฟต์

                        (2)  ถ้าประตูไม่ยอมเปิด  ให้ติดต่อกับแผนกบำรุงรักษาทันที  เพื่อหามาตรการแก้ไขที่ถูกต้อง

                        (3)  เมื่อมีฝุ่นจับในร่องธรณีประตูมาก  ประตูจะปิดไม่สนิท  และจะทำให้ลิฟต์ไม่ยอมวิ่ง  ในกรณีนี้ให้ตรวจดูที่ร่องธรณีประตู

                        (4)  ถ้าลิฟต์ไม่ยอมวิ่ง  ให้หยุดการใช้ลิฟต์ในทันที  และแจ้งให้แผนกบำรุงรักษาทราบ

                  2.   เมื่อลิฟต์หยุดกะทันหัน

                        (1)  ติดต่อกับแผนกบำรุงรักษาทันที

                        (2)  ถ้าลิฟต์หยุดค้างระหว่างชั้น  แจ้งให้ผู้โดยสารที่อยู่ภายในลิฟต์ทราบ  โดยทางโทศัพท์ภายในว่าการช่วยเหลือกำลังดำเนินไป  และให้รออยู่ภายในลิฟต์  พร้อมทั้งแจ้งเพิ่มเติมว่าการอยู่ภายในลิฟต์จะปลอดภัยที่สุดในยามฉุกเฉิน  ห้ามมิให้ผู้โดยสารใช้กำลังเปิดประตูลิฟต์เพื่อออกจากลิฟต์  ถึงแม้ผู้โดยสารจะติดอยู่ภายในลิฟต์เป็นเวลานานก็ตาม  จะไม่มีอันตรายใด ๆ  เกิดขึ้นแก่ผู้โดยสาร  เนื่องจากตัวลิฟต์มีการระบายอากาศอย่างดี

                  3.   เมื่อไฟฟ้าดับ

                        (1)  ไฟแสงสว่างฉุกเฉินจะสว่างขึ้นทันทีในระหว่างไฟฟ้าดับ

                        (2)  แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าไฟฟ้าดับโดยใช้โทรศัพท์ภายใน  (สามารถใช้ได้เพราะใช้ไฟจากแบตเตอรี่สำรอง)

                        (3)  เมื่อมีไฟฟ้ามาตามปกติแล้วแจ้งให้ผู้โดยสารกดปุ่มชั้นเพื่อลิฟต์จะได้วิ่งตามปกติ

                        (4)  ถ้าคาดว่าอีกนานกว่าไฟฟ้าจะมาเป็นปกติ  ให้เรียกแผนกบำรุงรักษา  และการช่วยเหลือออกจากลิฟต์ก็จะดำเนินโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

 

                   4.   เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

                        (1)  เมื่อเกิดแผ่นดินไหว  แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าเกิดแผ่นดินไหวโดยทางโทรศัพท์ภายใน  และให้ผู้โดยสารออกจากลิฟต์ที่ชั้นที่ใกล้ที่สุดทันที

                                (2)   หลังจากแผ่นดินไหวผ่านไปแล้ว  ให้วิศวกรชำนาญการด้านนี้ในแผนกบำรุงรักษาตรวจสอบลิฟต์

                  5.   เมื่อเกิดเพลิงไหม้

                     (1)  แจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงชั้นที่ปลอดภัย  และแนะนำให้ออกจากลิฟต์ที่ชั้นนั้น

                     (2)  ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีผู้โดยสารหลงเหลืออยู่ภายในลิฟต์ แล้วจึงปิดประตูลิฟต์พร้อมตัดไฟฟ้าออก

                     (3)  อย่าใช้วิธีขนย้ายผู้อาศัยอยู่ในอาคารโดยใช้ลิฟต์

                     (4)  หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนข้างบนเสร็จแล้ว  ให้ติดต่อกับแผนกบำรุงรักษา

                     6.    เมื่อลิฟต์แช่อยู่ในน้ำ

                     (1)  ถ้าลิฟต์แช่อยู่ในน้ำเพราะการดับเพลิงหรือพายุฝน  ให้หยุดการใช้ลิฟต์และตัดไฟฟ้าที่จ่ายเข้าลิฟต์ออก

                     (2)  หามาตรการป้องกันไม่ให้น้ำที่ไหล  ไหลเข้าไปในส่วนที่เป็นอุปกรณ์ลิฟต์

                     (3)  ก่อนที่จะใช้งานลิฟต์ต่อไปจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของแผนกบำรุงรักษาทำการตรวจสอบฉนวนก่อน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view