สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติความเป็นมา


บริษัท ซันยู เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ประกอบธุรกิจหลัก คือผลิต ติดตั้ง และ บำรุงรักษาลิฟต์ และบันไดเลื่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความพยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาการบริการ เพื่อลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในขั้นตอนต่างๆให้กับลูกค้าปัจจุบันจึงได้มีการขยับขยายงานด้านการก่อสร้างอาคารและติดตั้งลิฟต์บันไดเลื่อนไปด้วยกันเพื่อเพิ่มทางเลือกอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า 


ข้อมูลพื้นฐาน

- ชื่อบริษัท บริษัท ซันยู เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ชื่อภาษาอังกฤษ SANYU ELEVATOR (THAILAND) CO.,LTD.

- ทุนจดทะเบียน 72,000,000 (เจ็ดสิบสองล้านนบาทถ้วน)

- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105544090873

- โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ 10/1 หมู่ 6 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170

- โทรศัพท์ 0-2905-9730,0-2905-9708, โทรสาร 0-2905-9634

- Email sanyuelevator@gmail.com

view