สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บริษัท ซันยู เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 10/1 หมู่ 6 ตำบลบึงบา ซอยเทศบาล 15  อำเภอหนองเสือ 12170

โทร. 02-905-9730,  02-905-9708  โทรสาร 02-905-9634   

อีเมลล์. sanyuelevator@gmail.comติดต่อบุคลากรภายใน

ฝ่ายการตลาด & ฝ่ายขาย

1. คุณกิตติคม   แก้วใสแสง       ผู้จัดการฝ่ายการตลาด    โทร. 02-905-9730,  085-501-1171, 081825-3873

2. เจ้าหน้าที่  การตลาด            ธุรการการตลาด            โทร. 02-905-9730,  02-905-9708


ฝ่ายบริการ & แจ้งลิฟต์เสีย

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเซอร์วิส   แจ้งลิฟต์เสีย                โทร. 02-905-9730,  02-905-9708  ต่อ 107

                                                                            โทร. 091-881-5178    

ฝ่ายจัดซื้อ & สโตร์

4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ                   จัดซื้อ                         โทร. 02-905-9730,  02-905-9708  ต่อ 108


ฝ่ายบัญชี การเงิน

5.คุณพักษ์    อยู่รัศมีจันทร์        ผู้จัดการ บัญชี               โทร. 02-905-9730  ต่อ 105, 02-905-9696                                                                                 

view